Tag : menghafal alquran dengan cepat

Ikhtiar Membumikan Al Quran

Ikhtiar Membumikan Al Quran

Membumikan Al Quran – Kata itu sangat popular “hidup” di kalangan akademisi kampus-kampus modern sejak tahun 1994 hingga hari ini. Di ruang-ruang publik banyak anak muda Islam berbincang mengenai Membumikan Al Quran. Tak terkecuali para juru dakwah. Membumikan