Matematika Kelas 2 SD Kurikulum 2013

Matematika Kelas 2 SD Kurikulum 2013 – Ada banyak cara untuk memahami dan menguasai pelajaran Matematika SD yang harus dipahami oleh murid-murid kita. Materi Matematika SD Kurikulum 2013 kelas 1-6 tidak pernah berdiri sendiri-sendiri. Artinya setiap teori saling berkesinambungan. Banyak siswa Sekolah Dasar masih merasakan kesulitan mengerti dan memahami Matematika SD meskipun sudah ada buku rumus Matematika, kumpulan materi Matematika SD buku kumpulan rumus Matematika baik mulai kelas satu sekolah dasar hingga kelas 6 PDF. Murid-Murid Kls 6 biasanya memerlukan kumpulan atau rangkuman rumus Matematika sejak siswa-siswi bersekolah di kelas satu. Namun pertanyaannya adalah kenapa banyak buku rumus, baik berbentuk cetak maupun PDF yang dapat diambil di internet, masih saja banyak sekali murid SD yang belum mengerti, apalagi menguasai, mata pelajaran Matematika? Coba kita amati, banyak sekali murid SD merasa kesusahan begitu anak duduk di kelas 3 atau kelas 4. Problem inilah yang akan kita diskusikan bersama dalam tulisan kami ini.

Latihan Sederhana Soal Matematika SD Kelas 2 Semester 1

Sebenarnya materi pembelajaran Matematika itu tak boleh dilihat secara terpisah. Bila murid-murid kita melihat materi pelajaran satu dengan materi pelajaran yang lain terpisah, maka pembelajaran Matematika menjadi sulit dipahami. Kesalahan pandangan ini menyebabkan murid-murid jenjang sekolah dasar selalu merasa kesusahan.

Kadang pengajar tidak menerangkan bagaimana keterkaitan pokok bahasan satu dengan pokok bahasan lainnya dari pembelajaran Matematika itu. Akibatnya murid melihatnya sebagai sebuah pelajaran yang tidak berkesinambungan. Ketika murid membahas sebuah materi pelajaran saat ini, karenanya materi pelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya telah lupa atau dilupakan. Walaupun kita tau betul-betul penting mempelajari Matematika itu secara berkesinambungan.

Sebagai contoh, siswa telah mempelajari Penjumlahan atau Pengurangan. Tetapi murid-murid tak bisa mengerti makna apa hubungannya pemanfaatan materi Konsep Penjumlahan Pengurangan pada saat siswa belajar materi Membagi. Seakan teori Pembagian itu sebuah teori yang berdiri sendiri.

Sedangkan, bila berharap pandai Pembagian, siswa seharusnya merajai Penjumlahan atau Pengurangan.

Oleh sebab itu, disinilah peran guru serta ayah dan bunda betul-betul diinginkan. Keterlibatan ayah dan bunda sebagai wujud kebersamaan antara orang tua dan anak menjadi penting. murid akan merasa lebih nyaman jika belajar bareng orang tuanya dibandingkan belajar di sekolah. Sehingga tidak salah apabila ada istilah Baiti Jannati – Ada Surga di Rumahku. Karena di rumah semestinya anak menjadikan lebih mahir karena gurunya ialah orang tuanya sendiri.

Materi yang dididik dalam Matematika SD itu sangat fundamental. Siswa-Siswi bisa jadi bersuka cita mempelajari Matematika saat murid-murid masih duduk di jenjang kelas satu atau dua. Amatilah ketika murid-murid kita duduk di kelas 3. Apakah yang Anda rasakan? Apakah murid-murid kian merasa kesulitan menguasai materinya?

Terdapat dua hal penting yang sepatutnya diperhatikan oleh guru Matematika serta bapak dan ibu. Lebih-lebih ditekankan terhadap ayah dan ibu, bahwa di bangku kelas 3 SD teori Matematika tambah banyak. Sedangkan anak kita masih suka memperhatikan pembelajaran Matematika teori yang terputus satu sama lain. Terdapat keterkaitan yang terpisah. Siswa sudah lupa materi sebelumnya, ditambah lagi dengan materi Matematika di kelas tiga sekolah dasar tambah banyak dan kompleks.

Kalau Pembelajaran Matematika masih tidak ada perubahan, maka muncullah apa yang disebut Matematika Kian Aneh dan sebagainya. Jikalau pemahaman ini didiamkan, jangan salahkan murid kita kian percaya bahwa Matematika itu pelajaran yang pasti bikin pusing dan menyebalkan.

Coba bapak ibu observasi. Dalam materi perihal Bilangan saja ada banyak materi yang semestinya dikontrol oleh siswa kita. Amati teori tentang Bilangan ini, benar-benar banyak ya yang harus dipelajari anak kita.

Misalnya konsep mengenai :

Debit dan Data.

Tuh kan, banyak ya? Jangan lupa, itu hanya teori seputar Bilangan. Belum materi lainnya seperti Rata-Rata dan lainnya. Murid semestinya bisa menguasai materi itu semua selama anak sekolah di sekolah dasar.

Cara mempelajari konsep Matematika itu tidak terputus-putus, selalu terkait antara pokok bahasan yang satu dengan lainnya. Berkelanjutan. Bukan terpisah-pisah. Apabila teori itu dilihat sebagai materi yang berdiri sendiri-sendiri, karenanya jangan berharap terlalu tinggi selain anak kita akan kian kesusahan untuk memahami serta jadi jagoan Matematika.

Agar memahami keadaan murid kita yang masih duduk di bangku sekolah dasar, terpenting pada pemahaman pelajaran Matematika, sebaiknya siswa kita dilatih semenjak dini untuk selalu berlatih mengasah logikanya serta berlatih untuk menemukan pola Matematika-nya.

Dalam sistem pelajaran Dasar-Dasar Matematika, khususnya Matematika SD, kami mengaplikasikan sistem Matematika Ajaib untuk mengajarkan TAKUKABA (Tambah Kurang Kali Bagi). Kebiasaan Matematika Ajaib ini kami kembangkan semenjak tahun 2001 dan terbukti banyak menolong murid-murid sekolah dasar secara khusus bagi siswa-siswi yang duduk di kelas 1.

Dengan metode pembelajaran Matematika Ajaib di kelas satu inilah murid sudah seharusnya sering diasah nalarnya dan diajari untuk mendapatkan pola yang ada dalam sebuah situasi sulit Matematika. Tanpa nalar dan mendapatkan polanya, karenanya semakin sulit bagi murid SD untuk mengerti dan menjadi jagoan Matematika di jenjang sekolah dasar.

Melatih logika dan melatih mencari pola Matematika akan benar-benar menggembirakan bagi murid-murid, lebih-lebih di jenjang kelas satu sekolah dasar, dalam menyelesaikan problem Matematika. Bahkan melatih akal dan pola ini akan amat berguna ketika siswa bertemu dengan soal-soal cerita Matematika sekolah dasar.

Maka dari itu, sebelum mulai mengasah logika dan pola siswa-siswi SD, kami memberikan pembelajaran dan pelatihan pada mereka seputar pelaksanaan berhitung Tambah Kurang Kali Bagi yang masuk akal dan berpola. Budaya belajar Matematika Ajaib benar-benar mudah dipelajari siswa-siswi Sekolah Dasar Kelas Satu. Lebih daripada itu murid di TK juga telah dapat ikut belajar dan mengerti.

Tapi mengapa wajib memakai cara Matematika Ajaib? Alasan dan pembahasan lebih mendalam akan saya bahas ditulisan kami selanjutnya ya. Agar Anda dan siswa tidak merasa bosan.

Tetapi, apabila Anda berharap segera ingin mengetahui seperti apa cara Matematika Ajaib ini, silahkan klik link Matematika Ajaib berikut ini. Dan jangan malu, bila ada informasi yang kurang jelas, Anda dapat seketika bertanya dan mendiskusikannya melalui WA 0831.6493.3132

Selamat belajar bersama. Dampingi murid-murid Anda agar tetap suka dan menguasai Matematika SD Matematika Kelas 2 SD Kurikulum 2013.

About Bekti Hermawan 936 Articles
Pendidik Matematika Islam di berbagai sekolah Islam